Van 24 juli t/m 7 augustus zijn we gesloten i.v.m. vakantie. Autohopper verhuur blijft open op afspraak en is dan bereikbaar via e-mail.

Bosch Car Service Heerenveen

We helpen u graag. Bel: 0513 – 744 120

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we u uit hoe Bosch Car Service Jurjen Jonker omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

U vindt hier informatie over welke gegevens verzameld worden, waarom we dat doen en met welke derde partijen gegevens gedeeld worden. Ook lichten we toe waar u recht op heeft als consument.

Organisatie

Bosch Car Service Jurjen Jonker, gevestigd aan Wolfraamweg 5, 8445PL in Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring neemt u contact op met ons op via info@jurjenjonker.nl of 0513 – 744 120

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bosch Car Service Jurjen Jonker verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u bepaalde gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier of tijdens een telefoongesprek.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bosch Car Service Jurjen Jonker verwerkt geen bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens. Daarnaast heeft Bosch Car Service Jurjen Jonker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Bent u desondanks ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jurjenjonker.nl, dan verwijderen wij deze informatie, voor zover dat mogelijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bosch Car Service Jurjen Jonker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bosch Car Service Jurjen Jonker) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bosch Car Service Jurjen Jonker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Er wordt een termijn van ongeveer 2 jaar aangehouden voor het bewaren van persoonsgegevens.

Wettelijke grondslagen verwerking persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens moet Bosch Car Service Jurjen Jonker als organisatie een wettelijke grondslag hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft 6 mogelijke grondslagen opgesteld:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

De grondslagen van onze gegevensverwerking

De gegevensverwerking bij Bosch Car Service Jurjen Jonker dient meerdere doelen. Onderstaand vindt u een opsomming van onze doelen en de grondslagen waarop wij deze doelen hebben gebaseerd:

 • Het afhandelen van een betaling.
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 • De mogelijkheid om contact met u op te nemen, indien dat nodig is voor de afgenomen diensten of voor commerciële / marketing-gerichte doeleinden. Bijvoorbeeld een follow-up van een ingevuld contactformulier.
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst & Toestemming van de betrokken persoon.

 • Middels Google Analytics analyseert Bosch Car Service Jurjen Jonker uw gebruik van onze website, zodat we de website continue kunnen verbeteren. Ook wordt via Google Analytics en Google Ads reclame aan bezoekers van Jurjenjonker.nl getoond op andere websites. Dit gebeurt op geanonimiseerde wijze en alleen wanneer u dit toestaat via de cookiebanner.
  Toestemming van de betrokken persoon.

 • Gegevens die verwerkt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.
  De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Om onze bedrijfsvoering goed uit te kunnen voeren worden persoonsgegevens gedeeld met derden. Gevoelige gegevens (over gezondheid, politieke voorkeuren of ras) worden niet door ons verzameld en dus ook niet gedeeld met derden.

Noodzakelijk voor de overeenkomst

Bosch Car Service Jurjen Jonker deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zo wordt uw kenteken gedeeld met leveranciers om de juiste onderdelen te kunnen bestellen.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Daarnaast worden gegevens met derden gedeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

 • Gegevens die verplicht gedeeld moeten worden met de belastingdienst
 • Gegevens die onze accountant nodig heeft voor een correcte boekhouding
 • Gegevens die andere overheidsinstanties van ons verlangen, bijvoorbeeld politie of justitie.

Marketingactiviteiten

Tenslotte worden persoonsgegevens gedeeld met derden voor de onderstaande marketingactiviteiten:

 • Gebruik van reviewplatformen
  • Klantenvertellen.nl
  • Bestegarage.nl
 • Op geanonimiseerde wijze worden gegevens gedeeld met Google Analytics en Google Ads, zodat wij het gebruik van de website kunnen meten en advertenties kunnen tonen op andere websites. Standaard tracking van uw activiteiten op onze website staat altijd aan, ook zonder toestemming. Dit is wettelijk toegestaan. Het gebruik van gepersonaliseerde advertenties op basis van de verzamelde gegevens wordt alleen uitgevoerd indien u daarvoor toestemming middels de cookiebanner.
 • Persoonsgegevens afkomstig uit contactformulieren en websitegebruik worden gedeeld met onze partner die de hosting, website en online marketing verzorgt.

Persoonsgegevens worden vanzelfsprekend nooit verkocht aan derden.

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bosch Car Service Jurjen Jonker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bosch Car Service Jurjen Jonker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Functionele cookies

Bosch Car Service Jurjen Jonker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bijvoorbeeld of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Marketingcookies

Daarnaast plaatsen we cookies die uw handelingen op onze website bijhouden. Daarmee kunnen wij o.a. advertenties aanbieden op andere websites over de pagina’s die u hebt bezocht op de website van Bosch Car Service Jurjen Jonker.

Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. In onze cookieverklaring vindt u de cookies die Bosch Car Service Jurjen Jonker gebruikt.

Welke cookies worden gebruikt?

De exacte cookies die op uw apparaat worden geplaatst worden toegelicht in onze cookieverklaring. Deze lijst met cookies wordt maandelijks bijgewerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bosch Car Service Jurjen Jonker.

Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jurjenjonker.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bosch Car Service Jurjen Jonker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met Jurjen Jonker via 0513 – 744 120 of info@jurjenjonker.nl.